Genel Makine Mühendisliği

1.Temel Mühendislik Dersleri:

•Matematik: Temel matematik becerilerini ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirir. Diferansiyel ve integral hesap, diferansiyel denklemler gibi konuları içerebilir.

•Fizik: Temel fizik prensiplerini öğretir ve mühendislik uygulamalarına nasıl uygulanacağını gösterir.

•Kimya: Temel kimya prensiplerini anlamayı sağlar ve malzeme bilimi ve işleme tekniklerindeki uygulamaları ele alır.

•Bilgisayar Programlama: Bilgisayar programlama becerileri kazandırır ve mühendislik problemlerini çözmek için programlama dilini kullanmayı öğretir.

•Malzeme Bilimi: Malzemelerin özellikleri, yapıları, işleme yöntemleri ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler sunar.

2.Makine Mühendisliği Temelleri:

•Mekanik: Cisimlerin hareketini, kuvvetleri ve enerji dönüşümlerini inceler. Statik (hareketsiz sistemler), kinematik (hareketli sistemler) ve dinamik (kuvvet ve hareket) gibi konuları kapsar.

•Termodinamik: Isı ve enerjinin dönüşümüyle ilgili prensipleri öğretir. Sistemler arasında enerji akışı, enerji dengesi, ısı transferi ve enerji verimliliği gibi konuları ele alır.

• Akışkanlar Mekaniği: Sıvılar ve gazlar arasındaki hareketi, akışkanların davranışını ve etkileşimlerini inceler. Akışkanların basınç, hız, viskozite ve akışkan mühendisliği problemleri gibi konuları içerir.

•Isı Transferi: Isı enerjisinin nasıl transfer edildiğini ve kontrol edildiğini öğretir. İletim, konveksiyon ve ışınım gibi ısı transfer mekanizmalarını ele alır.

•Elektrik ve Elektronik Temelleri: Elektrik devreleri, elektronik bileşenler ve elektriksel sistemlerin temellerini kapsar. Elektrik devrelerinin analizi ve kontrol sistemleri üzerindeki etkileri gibi konulara odaklanır.

•Malzeme Bilimi ve Mühendisliği: Malzemelerin özelliklerini, yapılarını ve işleme yöntemlerini inceler. Malzemelerin mühendislik uygulamalarındaki seçimi, performansı ve dayanıklılığı hakkında bilgi verir.

3.Tasarım ve Analiz Dersleri:

•Makine Elemanları Tasarımı: Makine parçalarının tasarım prensiplerini ve uygulamalarını öğretir. Makine elemanları arasında dişliler, miller, yataklar, rulmanlar gibi parçalar yer alır.

•Makine Dinamiği: Makine sistemlerinin hareketi ve kuvvetleriyle ilgilenir. Makine elemanlarının kinematiği ve dinamiği üzerine odaklanır.

•Makine Elemanları Analizi: Makine elemanlarının gerilme, deformasyon ve dayanıklılık analizlerini yapmayı öğretir.

•Malzeme Mukavemeti: Malzemelerin dayanıklılığını, gerilme analizini ve malzeme seçimini içeren bir dersdir.

•Mekanik Titreşim Analizi: Titreşim olgusunu, titreşim denklemlerini ve titreşim analiz yöntemlerini öğretir. Makine ve yapıların titreşim davranışını değerlendirir.

•İleri Tasarım ve Analiz Metodları: Gelişmiş tasarım yöntemlerini ve analiz araçlarını öğretir. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) araçlarına odaklanabilir.

4.Enerji Sistemleri:

•Termodinamik: Termodinamik prensiplerini kullanarak enerjinin dönüşümünü ve enerji transferini inceler. Isı ve iş ile ilgili termodinamik süreçleri analiz eder.

•Yakıt Hücreleri ve Alternatif Enerji Kaynakları: Yakıt hücrelerinin çalışma prensiplerini ve alternatif enerji kaynaklarını, özellikle sürdürülebilir enerji teknolojilerini inceler.

•Güneş Enerjisi: Güneş enerjisinin kullanımını ve güneş enerjisi sistemlerinin tasarımını ele alır.

•Rüzgar Enerjisi: Rüzgar enerjisi kaynaklarının kullanımını ve rüzgar enerjisi santrallerinin tasarımını öğretir.

•Termal Enerji Sistemleri: Termal enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımıyla ilgilenir. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerini inceler.

•Hidrolik ve Pnömatik Sistemler: Sıvı ve gazların güç iletiminde kullanılan hidrolik ve pnömatik sistemlerin çalışma prensiplerini öğretir.

5. Üretim ve İmalat Dersleri:

•İmalat Süreçleri: Farklı imalat süreçlerini (döküm, işleme, şekillendirme, kaynak, montaj vb.) öğretir ve malzemelerin nasıl işlendiğini inceler.

•CNC Programlama ve Kontrolü: Bilgisayar Kontrollü (CNC) makinelerin kullanımını ve CNC programlama becerilerini öğretir.

•Endüstriyel Otomasyon: Üretim süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve endüstriyel robotik sistemlerin tasarımı ve kontrolüyle ilgilenir.

•Malzeme İşleme Teknolojileri: Malzemelerin şekillendirilmesi, kesilmesi, delinmesi, kaynaklanması gibi işleme tekniklerini öğretir.

•Üretim Yönetimi: Üretim süreçlerinin planlanması, organizasyonu ve kontrolüyle ilgilenir. Verimlilik ve kalite iyileştirmesini inceler.

•Kalite Kontrol ve Güvence: Üretim süreçlerinde kalitenin kontrolü, standartlar, denetimler ve kalite güvence yöntemleri hakkında bilgi verir.

6. Kontrol Sistemleri:

a.Kontrol Teorisi: Kontrol sistemlerinin matematiksel modellenmesini, analizini ve tasarımını öğretir.

b.Geri Besleme Kontrol Sistemleri: Otomatik kontrol sistemlerinin çalışma prensiplerini ve geri besleme döngülerini ele alır.

c.Robotik ve Otomasyon: Endüstriyel robotların tasarımı, kontrolü ve otomasyon sistemlerini öğretir.

7. Proje Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi:

a.Proje Yönetimi: Proje planlama, organizasyon, kaynak yönetimi ve proje takibi gibi konuları ele alır. Projelerin zamanında ve bütçeyle tamamlanmasını sağlamayı öğretir.

b.Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi: Mühendislik projelerinin ekonomik analizini yapmayı ve maliyetleri değerlendirmeyi öğretir. Maliyet fayda analizi, zaman değeri paranın hesaplanması gibi konuları içerir.

c.İş Etüdü ve Zamanlama: İş süreçlerinin analizi, performans değerlendirmesi, iş ölçümü ve zamanlama tekniklerini öğretir. Verimlilik artırma ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi üzerinde odaklanır.

d.Risk Analizi: Proje risklerinin tanımlanması, analizi ve yönetimi ile ilgilenir. Olası riskleri değerlendirerek proje başarısını etkileyebilecek faktörleri belirlemeyi öğretir.

e.İşletme ve Pazarlama Temelleri: İşletme yönetimi, pazarlama prensipleri ve stratejik planlama hakkında temel bilgiler sunar. Mühendislerin işletme dünyasında etkili olmalarına yardımcı olur.

8. Seçmeli Dersler:

a.Aerodinamik: Hava akışı ve uçuş performansıyla ilgilenen bir dersdir. Uçaklar ve uçak kanatları gibi konuları ele alır.

b.Biyomedikal Mühendisliği: Tıbbi cihazlar, biyomedikal sensörler, protezler ve biyolojik sistemlerin tasarımı ve analiziyle ilgilenir.

c.Yenilenebilir Enerji Teknolojileri: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları üzerine odaklanır.

d.Taşıt Dinamiği: Araçların hareketi, süspansiyon sistemleri, frenleme ve direksiyon sistemleri gibi konuları inceler.

e.Malzeme Karakterizasyonu: Malzemelerin özelliklerini, yapılarını ve performanslarını değerlendirmek için kullanılan karakterizasyon tekniklerini öğretir.

f.Sürdürülebilir Tasarım ve Üretim: Ürünlerin çevresel etkilerini azaltmayı ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen tasarım ve üretim prensiplerini inceler.

Bu dersler, makine mühendisliği öğrencilerinin geniş bir alanda uzmanlaşmalarına ve makine mühendisliği alanında kariyer yapmalarına olanak sağlar. Müfredat, temel mühendislik prensiplerini, tasarım ve analiz yeteneklerini, enerji sistemleri ve üretim teknolojilerini kapsayarak öğrencilere kapsamlı bir eğitim sağlar.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir