Tanım

4)Bilgisayar Kontrollü Makinalar (CNC) Nedir?

Bilgisayar Kontrollü Makinalar (CNC) Nedir? CNC (Sayısal Kontrollü Bilgisayar) kısaltmasıyla bilinen CNC, bir bilgisayar tarafından kontrol edilen bir otomatik işleme teknolojisidir. CNC, bilgisayar programları ve sayısal komutlar kullanarak kesme, delme, frezeleme, tornalama, delik açma ve diğer işleme işlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir sistemdir. CNC işleme, bir parçanın şeklini ve boyutlarını bir 3D CAD (Bilgisayar Destekli […]

4)Bilgisayar Kontrollü Makinalar (CNC) Nedir? Read More »

Isı Transferi Nedir?

Isı Transferi Nedir?             Isı transferi, enerjinin sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama doğru aktarılması sürecidir. Farklı sıcaklıklara sahip olan cisimler arasında ısı enerjisinin transferi, moleküler düzeydeki kinetik hareketlilik ile gerçekleşir.             Isı transferi üç farklı yolla gerçekleşebilir: İletim (Conduction): İletim, sıcak bir cismin doğrudan temas halinde olduğu soğuk bir cisime ısı enerjisinin moleküler iletim

Isı Transferi Nedir? Read More »

Malzeme Bilimi Nedir?

Malzeme Bilimi Nedir?             Malzeme bilimi, malzemelerin yapısı, özellikleri, davranışı ve üretimiyle ilgilenen multidisipliner bir bilim dalıdır. Malzeme bilimi, kimya, fizik, mühendislik ve diğer ilgili disiplinlerin birleşimiyle oluşur. Temel amacı, malzemelerin özelliklerini anlamak, geliştirmek ve optimize etmektir.             Malzeme bilimi, doğal malzemelerden (örneğin metaller, seramikler, polimerler) ve sentetik malzemelerden (örneğin kompozitler, nanomalzemeler) oluşan geniş bir

Malzeme Bilimi Nedir? Read More »

Mukavemet Nedir?

Mukavemet Nedir?             Mukavemet, malzemenin dış etkilere veya yüklemelere karşı direnç gösterme yeteneğidir. Bir malzemenin mukavemeti, üzerine uygulanan kuvvet veya yük altında deformasyon veya kırılma yaşamadan direnç gösterme yeteneğini ifade eder.             Mukavemet, malzemenin iç yapısı, moleküler düzeni, kristal yapıları, kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri tarafından belirlenir. Malzemelerin mukavemeti, mühendislik tasarımlarında büyük önem taşır, çünkü

Mukavemet Nedir? Read More »

Makina Elemanları

Makine Elemanları Nedir?             Makine elemanları, bir makinenin parçalarını oluşturan ve makinenin çalışmasını sağlayan bileşenlerdir. Bu elemanlar, farklı fonksiyonlara sahip olabilir ve bir araya gelerek bir makinenin işlevselliğini ve performansını sağlar. Makine elemanları genellikle hareket ve güç iletimi, bağlantı, destekleme ve kontrol gibi işlevlere sahiptir.             Makine elemanları çeşitli tiplerde olabilir ve her biri belirli

Makina Elemanları Read More »

Termodinamik Nedir?

Termodinamik Nedir?             Termodinamik, enerjinin ve enerji dönüşümlerinin incelendiği bir fizik dalıdır. Termodinamik, sıcaklık, basınç, hacim, enerji ve entropi gibi büyüklükleri kullanarak enerji transferi ve dönüşümleri analiz eder. Aynı zamanda doğal sistemlerdeki denge durumlarını ve bu sistemlerin davranışını inceler.             Termodinamik, fiziksel sistemlerdeki enerjinin, ısı ve iş olarak iki temel şekilde nasıl aktarıldığını araştırır. Termodinamiğin

Termodinamik Nedir? Read More »

Akışkanlar Mekaniği Nedir?

Akışkanlar Mekaniği Nedir?             Akışkanlar mekaniği, sıvılar ve gazlar gibi akışkanların davranışını inceleyen bir mühendislik dalıdır. Akışkanlar, hareket edebilen ve şekil değiştirebilen maddelerdir. Bu dal, akışkanların akışkanlık, basınç, hız, yoğunluk ve viskozite gibi özelliklerini analiz eder.             Akışkanlar mekaniği, akışkanların hareketini ve etkileşimlerini inceler. İki ana alt dalı vardır: Akışkan Statikleri: Akışkanların hareket etmediği durumları

Akışkanlar Mekaniği Nedir? Read More »

Dinamik Nedir?

Dinamik Nedir?             Dinamik, cisimlerin hareketini ve hareketin nedenlerini inceler. Statikten farklı olarak, dinamik cisimlerin kuvvetlere maruz kaldığı ve bu kuvvetlerin hareketlerini etkilediği durumları ele alır.             Dinamik, hareket yasalarını ve kuvvetlerin etkisini analiz ederek cisimlerin hızlarını, ivmelerini, momentumlarını ve etkileşimlerini inceler. Cisimlerin hareketi, Newton’un hareket yasaları temelinde açıklanır.             Newton’un hareket yasaları şunlardır: Newton’un

Dinamik Nedir? Read More »

Statik Nedir?

Statik Nedir? Statik, cisimlerin dengede olduğu durumları inceleyen ve kuvvetlerin etkisini analiz eden bir fizik dalıdır. Temel olarak, durağan (hareketsiz) sistemlerdeki cisimlerin kuvvet dengesini ve etkilerini anlamayı amaçlar. Statik, cisimlerin kuvvet ve moment dengesini ele alır. Kuvvet, bir cismin bir noktaya uyguladığı itme veya çekme etkisidir ve vektör bir büyüklüktür. Moment ise bir cismin dönme

Statik Nedir? Read More »

Genel Makine Mühendisliği

1.Temel Mühendislik Dersleri: •Matematik: Temel matematik becerilerini ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirir. Diferansiyel ve integral hesap, diferansiyel denklemler gibi konuları içerebilir. •Fizik: Temel fizik prensiplerini öğretir ve mühendislik uygulamalarına nasıl uygulanacağını gösterir. •Kimya: Temel kimya prensiplerini anlamayı sağlar ve malzeme bilimi ve işleme tekniklerindeki uygulamaları ele alır. •Bilgisayar Programlama: Bilgisayar programlama becerileri kazandırır ve mühendislik

Genel Makine Mühendisliği Read More »